Simülasyon Hakkında

Günümüzde karmaşık hasta bakım gereksinimi nedeniyle hemşirelik eğitiminde güçlük yaşanmaktadır (Decker et al 2008, Rhodes & Curran 2005). Hemşirelik eğiticileri, öğrencilerin uygulama gereksinimlerini karşılayabilmek için yeterli klinik deneyimi bulmakta güçlük yaşamaktadırlar (Rhodes & Curran 2005). Klinik uygulama ve teori arasında var olan boşluğun hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ile kapatılabileceği öngörülmektedir (Alinier et al. 2006). Ayrıca, hasta yatış süresinin kısalması, akut hasta sayısının artması, hemşire sayısının azalması, tıbbi hatalarla ilgili farkındalığın ve bu hatalara yönelik endişelerin artması gibi sağlık ortamındaki değişimler nedeniyle sağlık bakım profesyonellerinin klinikte ilk öğrenme deneyimleri yetersiz olmaktadır (Rauen 2004). Bu nedenle, klinik uygulamaları güvenli bir şekilde öğretmek için simülasyon eğitimi önerilmektedir.

Simülasyonla eğitimi öğrenciye istendik düzeyde beceri kazandırmasının yanı sıra öğrenme deneyiminin de öğrenci için olumlu geçmesini sağlamaktadır. Simülasyon eğitimi ile öğrenme deneyiminde, öğrencinin kendine güvenini geliştirmesi ve devam ettirmesi mümkündür (Lambton et al 2008, Moule 2008, Reilly & Spratt 2007). Simülasyon yöntemi ile eğitim tıp fakülteleri ve hemşirelik okulları gibi farklı eğitim ortamlarında artarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Bremner et al 2006,Kohn et al 1999, Issenberg et al 1999).

Kaynaklar;

  • Alinier, G. et al (2006) "Effectiveness Of İntermediate-Fidelity Simulation Training Technology İn Undergraduate Nursing Education" Journal of Advanced Nursing, 54(3), 359-369

  • Bremner M. N., Adduddel K. Bennett D.N., VanGeest J.B. (2006) "The Use of Human Patient Simulators Best Practice With Novice nursing student." Nurse Educator, 31(4), 170-174

  • Decker S, Sportsman S, Puetz L, Billings L. (2008) The Evolution of Simulation and Its Contribution to Competency The Journal of Continuing Education in Nursing , 39(2), 74-80

  • Lambton J. et al (2008)"Simulation as a Strategy to Teach Clinical Pediatrics Within a Nursing Curriculum" Clinical Simulation in Nursing 4, 79—87.

  • Moule P., (2008) "Student Experiences And Mentor Views Of The Use Of Simulation For Learning" Nurse Education Today, 28, 790–797

  • Rauen. C. A. (2004) "Simulation as a Teaching Strategy for Nursing Education and Orientation in Cardiac Surgery " Crit Care Nurse. 24:,46–51

  • Reilly A., Spratt C., (2007) "The Perceptions Of Undergraduate Student Nurses Of High-Fidelity Simulation-Based Learning: A Case Report From The University Of Tasmania" Nurse Education Today 27,542-550

  • Rhodes L.M., Curran, C., (2005) " Use of the Human Patient Simulator to Teach Clinical Judgment Skills in a Baccalaureate Nursing Program" Computer, Informatics, Nursing, 23(5), 256-262
  • Issenberg S.B., McGaghie, W.C., Hart L.R. et al (1999) Simulation Technology for Health Care Professional Skills Training and Assessment .JAMA.,282(2), 861-866.